Referat af Generalforsamling for Tranbjerg Børnenes Venner afholdt d. 18/5 2022 kl. 19.30 på Kirketorvet 10.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter siden starten ved formand Helle Søby Degn
  • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Ad. 1) Valg af dirigent, generalforsamlingen pegede på Helle Søby Degn, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og således beslutningsdygtig.

Ad. 2) Valg af referent, generalforsamlingen pegede på Helle Søby Degn

Ad. 3) Formand Helle Søby Degn fortalte om foreningens aktiviteter i 2021.

Beretning:

Vi startede året 2021 med at få afsluttet et af vores første store projekter, nemlig renoveringen af 0. klasses skolegården ud mod Østerby Alle. Det holdt hårdt og krævede virkelig meget manuelt arbejde, over flere arbejdsdage, men til sidst lykkedes det at få både cykelbane, hængekøjer, kolbøttestativer og meget mere på plads, og med en grundig trimning af bevoksningen langs hegnet og maling af træværk, stod gården i marts færdig til at blive taget i brug for alvor, da børnene endelig måtte vende tilbage efter lookdown. Kristian Holk fra Recyckling var så sød at donere en hel masse cykler til cykelbanen.

Genåbning af skolen blev fejret i ledtog med Superbrugsens bager, Kenneth, som vi fik lokket til at donere 550 fastelavnsboller, som blev fordelt på indskolingens elever, samt modtageklasserne på udskolingen.

Næste projekt var Junglestien, hvor vi foruden de midler vi havde fået fra Borger/deltagerbudgettet, også var så heldige at Spar Nord ville donere 10.000,- til projektet. Vi påbegyndte sammen med Aktiv Leg at få byggetilladelsen igennem et noget trægt kommunalt system, og mens vi ventede på den, var vi i fuld gang med at få bugt med det genstridige krat i den store skolegård på Kirketorvet, da vi sammen med skolens administrative ledelse var blevet enige om at disse ”bede” foran foran hovedindgangen i stedet skulle prydes med kunstgræs. Dette ”lille” projekt viste sig dog hurtigt at være lidt vanskeligere end først antaget, og derfor måtte vi ty til Topkapper og Kåre fra Tranbjerg Murerservice, som endnu engang var behjælpelige med trailer, gravemaskine etc.

I starten af april kom der også gang i tingene på andre måder i den store skolegård på Kirketorvet. Vi havde nemlig sammen med skolens SFO fundet penge til at påbegynde første fase af tre, med monteringen af en ny multibane, samt et område til hygge med hængekøjer. Kompan var effektive, og efter ikke så mange ugers arbejde, stod disse ting allerede klar. Vi var heldige, at mange lokale erhvervsdrivende havde lyst til at bakke op om projektet, og vi fik solgt bandereklame-plads til bla. Djurslands Bank, Rema 1000, Tranbjerg Murerservice, Home samt Aura energi, som alle har fået logo på siden af banen, sammen med Topkapper, som igen i år har stillet redskaber og mandetimer til rådighed, når vi havde allermest brug for det. 

Lørdag d. 24. april var vi så endelig klar med byggetilladelsen til Junglestien, og en masse frivillige mødte op og lagde timer og kræfter i at få redskaberne i jorden sammen med Aktiv Legs montører. Der blev knoklet, men heldigvis også hygget, og da dagen var gået, stod alting klart til leg. Vi er utrolig taknemmelige for alle de af jer, som havde lyst og tid til at få dette projekt ført ud ti livet. Vi kan se, at den bliver brugt dagligt!

I foråret så et nyt Bylivshus sin spæde begyndelse, udsprunget af en ide fra to frivillige ildsjæle. For at fejre åbningen, fik udvalgte foreninger i byen muligheden for at afholde et arrangement for at gøre opmærksom på Bylivshuset og fortæller lidt om hvad det kunne rumme af muligheder.

Tranbjerg Børnenes Venner sprang selvfølgelig på med det samme, og for at lave noget for børnene, som på daværende tidspunkt igen havde været hjemsendt over en længere periode, valgte vi at fejre stedet med konceptert; Børnenes Dag. Det blev planlagt med lynets hast, og løb af staben d. 28/5, men heldigvis var der igen kæmpe opbakning fra lokalsamfundet til at få det hele til at lykkes. Rema 1000 skaffede billige is, vores to fiskebiler donerede 300 fiskedeller, en privat borger bagte 150 boller, og Superbrugsen gav masser af kage, øl og sodavand. Alt blev uddelt gratis til fremmødte børn og der hoppet på hoppeborg udlånt af Djurslands Bank, samt Tranbjerg Murerservice, skudt til måls på Flødebollemaskinen, lavet krea, skudt selfies foran den fede grafitti væg og vundet bamser i Bamselykkehjulet, som vi havde lånt i dagens anledning af skolens SFO. Alt i alt en fantastisk eftermiddag, som vi virkelig trængte til ovenpå sådan en lockdown. Uheldigt var det heller ikke, at solen kiggede frem for første gang i ugevis. Vi solgte denne dag desuden tees og trøjer for 15.000,-

I forsommeren satte vi også gang i pant-indsamling, som hurtigt blev en succes, og sammen med salget at trøjer og tee’s gjorde det, at vi igen så småt begyndte at få penge i kassen.

I forbindelse med den lockdown vi oplevede i vinteren/foråret, blev en del puljer med penge til genstart og coronatilpasning af udearelaer sat i spil rundt omkring i landet. Vi fandt blandt andet en pulje hos Friluftsrådet, hvor man kunne søge til at lave mulighed for udeundervisning ved skolerne. Den søgte vi og fik bevilliget 18.000,- til høj-borde, som blev bestilt og monteret hhv ved udskolingens fysik/kemi og køkken lokaler, samt foran håndværk/design lokalerne ved indskolingens store skolegård. Sidstnævnte blev monteret sammen med det længe ventede kunstgræs, som endelig kunne anlægges da vi har færdige med udgravningen af ”bedene” langs hovedbygningen. Det er sådan en fornøjelse at se hvor meget børnene nu leger på det, og hvor meget det pynter med lidt farve i den ellers så grå gård.

I løbet af året har vi også modtaget midler fra blandt andet CGI, hvor en af vores venner arbejder, samt fra Go’ons pulje; Årets Lokale indsats, som vi blev nomineret til at og fik masser af stemmer til af vores skønne venner. Det gør altså bare det hele værd, når man læser de mange skønne kommentarer vi fik med på vejen. Ligeledes valgte en afgående 9. klasse at donere resterne fra deres klassekasse til os, hvilket vi også er meget taknemmelige for. Vi fik også billetter til både Djurs Sommerland, samt Cirkus Jul doneret af dejlige venner, som blev omsat til penge, som går til foreningens arbejde.

I oktober måned satte vi slutspurten ind ifht det sidste projekt fra listen fra Deltager/borgerbudgettet, nemlig hoppepuden ved Klubben. Vi havde igen valgt at indgå en aftale med Aktiv Leg, som skulle levere puden, og efter lidt overvejelser, bestemte vi os for at gå efter en opgradering, som havde en faldpude, så vi både kunne få hoppepuden til at holde længere, samt slap for sand og andet bøvl. Da vi kun manglede ganske få penge for at have råd til denne opgradering, besluttede vi at prøve at se om vi kunne samle de sidte 7000,- via en appel tl vores venner via Facebook. Aldrig så snart havde vi lagt det op i et opslag, før pengene var i hus! Der kom både mindre enkelte donationer, samt en kæmpe privat donation på alle de 7000,- som vi manglede. Derudover kom der også et tilskud på 10.000,- fra Aura Energi, som igen ville støtte vores arbejde via deres Lokal værdipulje.

Vi afgav derfor ordren hos Aktiv Leg, som påbegyndte byggetilladelsens, som vi desværre fik lov til at vente meget lang tid på.

I efteråret havde Stina fra Tranbjerg Tidende/Tranbjerg Løber luftet en ide om at lave et arrangement med noget lys/ild, for medlemmerne af sammenslutningen ”sammen om Tranbjerg”, som vi jo er en del af. Det synes vi lød som en spændende ide, og sammen med både Kirken, Biblioteket, Fællesrådet, Aarhus Drumcorps, Natteravnene, Kirketorvet 10 og FDF spejderne fik vi sat gang i at skabe ”Lys i Tranbjerg”som blev en fredag aften i november. Vores bidrag til arrangementet var inspireret af Halloween i Djurs Sommerland, så vi fik indhentet ca. 100 kæmpe halmballer, som tilsammen danede en kæmpemæssig labyrint på græsområdet ved naturcenteret. Det blev en stor succes, og selvom der blev lidt hjulspor i græsset, så var det alle anstrengelserne værd, når vi kunne se de mange glade børn spæne rundt både indeni og ovenpå labyrinten.

Sidst på året, tog vi igen fat i vores jule tiltag, såsom juleskrabekalenderen, som vi fik solgt alle 450 stk af i år, samt vores granbod, julepynt, og ikke mindst vores julemarked, som vi måtte aflyse i 2020 pga corona.

Vi havde god succes med både salg af dekorationer, gransalg og på dagen for julemarkedet, oplevede vi igen at vores venner bakker os så flot op, også selvom vejret svinger lidt. Vi havde i år allieret os med en lidt bedre sanger, i form af kirkens Gitte og med hende i spidsen fik vi tændt lysene i det juletræ, som Topkapper havde skaffet til os. Der blev spist æbleskiver og lavet pandekager, og tærsten blev slukket i gløgg, saft og kaffe. Vi fik solgt en masse julepynt, småkager og de sidste dekorationer og gran. Der blev også drejet lystigt på bamselykkehjulet, som var fundet frem igen, og en masse bamse fik et nyt hjem til glæde for både de som donerede og de som vandt.

I dagene efter jul fik vi uddelt de mange flotte præmier, som lokale butikker og erhvervsdrivende havde sponsoreret til Juelskrabekalenderen, samt hentet genbrugsmateriale ind fra juledekorationerne, så vi er klar til at lave endnu flere i 2022.

Vi går ud af 2021 med +144.000, på kontoen, hvoraf de 90.000,- jo var øremærket til hoppepuden, som skulle betales i starten af 2022.

Vi vil gerne takke alle frivillige venner for et hårdt, men super skønt år, som vi nu her til generalforsamlingen kan tænke tilbage på med stor tilfredshed. Især stor tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og velvilje til vilde tiltag.

 

Ad. 4) Formanden fremlagde regnskab til godkendelse, i fravær af kasserer Anne-Mette Henneberg Laursen. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad. 5) Fastlæggelse af kontingent: generalforsamlingen drøftede igen i år muligheden for at hæve kontingentet til enten 150,- eller 200,- om året per husstand, men blev enige om at afvente årsskiftet 2022, men fravalgte dette, da vi lige var overgået til at opkræve samtidigt for alle medlemmer i foråret 2022.

Ad.6) Indkomne forslag. Der var lagt op til en ændring af vedtægterne fra bestyrelsen, da den nuværende formulering af §3 og 15 gør det svært at søge visse fonde. Forslaget blev godkendt af de tilstedeværende.

Ad. 7) Eventuelt. Her blev der talt om kommende projekter, samt samarbejdet med Klubben, Naturcenteret og fondssøgning.

 

Vi takker for lån af lokalerne i Tranbjergs Bylivshus på Kirketorvet 10.

 

På bestyrelsens vegne.

Formand Helle Søby Degn