Indkaldelse til Generalforsamling i Tranbjerg Børnenes Venner (kombineret for år 2019 og år 2020)

 

Tid: Onsdag d. 19. maj – 2021 kl. 20.00

Sted: Kirketorvet 10

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Valg af referent

3.Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter siden starten ved formand Helle Søby Degn

4.Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5.Fastlæggelse af kontingent

6.Indkomne forslag

7.Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

8.Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være os i hænde senest d. 10/5, og kan sendes på: mail@tranbjergbørnenesvenner.dk eller ved at ringe til formand Helle Søby Degn på tlf. 2835 8762.

Mvh Bestyrelsen