Auras Lokalværdipulje

AURA Energis Lokalværdipulje støtter Tranbjerg Børnenes Venner med 10.000 kr.

Donationen går til projektet med den store skolegård på kirketorvet.

Læs mere om AURA energi her.