Bestyrelsen består af et forretningsudvalg, samt en repræsentant for skolebestyrelsen på Tranbjergskolen, en repræsentant fra forældrerådet Tranbjergskolens SFO og en repræsentant for de ansatte ved Tranbjergskolen.

Forretningsudvalg:

Formand: Helle Søby Degn

Næstformand: Birgitte Albers Ebbesen

Medlemmer: Mette Noe-Nygaard Rasmussen og Marie Jensen

Suppleanter: Gitte Vieland Nygaard og Anna-Sofie Eggersen

Repræsentanter:

Skolebestyrelsen: Maja Vieland Grasberger

SFO-råd: Hanne Sørensen

Medarbejder – Tranbjergskolen: Lise Fløe Vilstrup Hansen

Kasserer: Henrik Have

Revisor: Jens Mølgaard

Revisor suppleant: Morten Pless