Bestyrelsen består af et forretningsudvalg, samt en repræsentant for skolebestyrelsen på Tranbjergskolen, en repræsentant fra forældrerådet Tranbjergskolens SFO samt en repræsentant for Dagtilbuddets bestyrelse.

Forretningsudvalg:

Formand: Helle Søby Degn

Næstformand: Birgitte Albers Ebbesen

Medlemmer: Maja Vieland Grasberger og Hanne Sørensen

Suppleanter: Gitte Vieland Nygaard og Anna-Sofie Eggersen

Repræsentanter:

Skolebestyrelsen: Mette Noe-Nygaard Rasmussen

SFO-råd: Annette Fischer Mortensen

Dagtilbuddets bestyrelse: Kristian Juhl Klein

Kasserer: Anne-Mette Henneberg Laursen

Revisor: Mogens Laursen

Revisor suppleant: Morten Pless