Hvad vil vi?

Ambitionen er at bidrage til at skabe forbedrede vilkår for samvær, læring og leg på legepladser og uderum i byen. Dette skal ske både via nye/forbedrede legepladser, samt flere arrangementer og events for børn i alle aldre her i Tranbjerg. Vi ønsker på denne måde at skabe ekstra glæde for vores børn og unge, og i princippet sætter kun fantasien og økonomien grænser. Vi arbejder til at starte med ud fra de helhedsplaner, som er udarbejdet for Tranbjergskolens 2 afdelinger, men modtager gerne tips til andre områder, ting og muligheder for forbedringer/ændringer andre steder i byen.

Hvorfor en støtteforening?

I det kommunale/offentlige regi findes der mange regler og begrænsninger, som vi som uafhængig støtteforening ikke er underlagt. Det giver os langt friere hænder og større muligheder for at søge støtte fra Fonde og indsamle penge på anden vis.

Vi vil gerne have mange med

For at søge midler, udover hvad vi selv kan samle sammen, er det vigtigt at vi bliver mange i foreningen. De fleste fonde kigger nemlig på medlemstal, når de skal bevillige penge. Derfor tæller alle i det store billede, og hvem vil ikke gerne være med, når det gælder vores børn?

Du kan gøre en forskel!

Man vælger selv, hvor meget man vil involvere sig i foreningen. Hvad enten I ønsker at være medlem og støtte op om arrangementer som afholdes af foreningen, eller ønsker at deltage som hjælper, bidragsyder, indsamler eller andet, er I mere end velkomne.

Spred gerne budskabet hos din nabo, familie og venner, som kunne have interesse i at støtte op, da alle kan blive medlem af foreningen.