Fra slagmark til inspirerende skolegård

Når man startede i skole i 0.klasse på Tranbjerg Skolen, mødte man ind til en skolegård, som efterhånden havde kendt meget bedre dage. Stort set alle legetårne/huse, huler, sandkasser osv. lignede en stor slagmark, og inviterede på ingen måde til leg og læring.

Dette betød bland andet, at dét der skulle inspirere lærerne til at lade undervisningen foregå udendørs, ikke var tilstede i ret stort omfang. Det gjorde bestemt ikke de lange skoledage nemmere for især de helt små børn at komme igennem, at man skulle sidde inde hele dagen, og lysten til at gå i skole mindskedes for rigtig mange af dem.

Det er jo bestemt ikke sådan det skal være, og derfor ville vi gerne gøre noget ved det.


Planen for gården

Gården vender ud mod Østerby Alle, som rigtig mange kommer forbi hver dag, og der er fri adgang til gården fra stisystemet ved SFO indgangen. Dette betyder at gården kan ses og bruges af alle i byen, og med de elementer, som vi ønsker at indkøbe og tilføre, bliver der også aktiviteter for børn helt ned i førskole-alderen, som dermed også får chancen for at lære skolegården at kende inden de selv starter i skolen, når de leger der i weekenden med forældrene/bedsteforældrene.

I den nederste del af området ud mod Torve Alle beholder vi bålstedet. Derudover etablerer vi en fed gokart/cykel/mooncar bane med brugte bildæk som barriere. ‍Omkring banen bliver der sat flotte vejskilte op og der kommer også en fin benzintank, så børnene kan fylde raceren op undervejs.
Det er planen, at vi indkøber nogle fine legeredskaber, som skal sættes op i den midterste del af området, altså foran klasselokalerne. Vi har kig på både en klatrepyramide og nogle hængekøjer og et kolbøttestativ, og håber at pengene fra borgerbudgettet rækker til det hele.

Sidste men ikke mindst, så bevares den nedgravede fodboldbane i området ud mod tunnellen. Den har nu fået en gang træbeskyttelse og er blevet nusset lidt om.


Med fælles hjælp og et tilskud fra “Borgerbudget”

Vi har fået en pæn donation fra “borgerbudgettet”, som er med til at virkeligøre vores drømme om 0. klasses skolegård.

Men drømmene kan kun blive til virkelighed med hjælp fra fantastiske gode hjælpere og ildsjæle. Den slidte skolegård skal have en ordentlig omgang, vi arrangerer derfor en række arbejdsdage, hvor alle, som har lyst til at give en hånd med, kan komme forbi.

Vi vil fjerne rester af gamle legestativer, plante nogle buske, så noget græs og etablere en mooncar bane, som også er en del af helhedsplanen for skolens udearealer. Vi vil sammen med eleverne pynte hegnet ud mod Østerby Alle, så det hele ikke ser så trist ud. Der skal også gøres klar til at sætte legestativer op, som skal betales af borgerbudgettet.